Ketkä ovat kelvollisia

Virkanimitysten tarkoitus on, että parhaiten kelpoisuusehdot täyttävä valitaan virkaan. Poliittiset virkanimitykset, ”kaverikapitalismi” on häikäilemätöntä korruptiota. Se tarkoittaa määräysvallan väärinkäyttämistä omien tarkoitusperien toteuttamiseksi”.

Julkisuudessa on keskusteltu voimakkaasti syyskuussa Keskusrikospoliisin päällikön viran täyttämisestä. Häly on noussut viran hakuilmoituksesta, sekä tiedosta, ketkä virkaa ovat hakeneet.

Keskusrikospoliisiin päällikön virkaan haettiin sisäministeri Ohisalon ohjauksessa (IL 9.9):
”Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää kykyä toimia tuloksellisesti kehittäjänä, yhteistyön rakentajana ja muutosjohtajana kehittyvässä poliisihallinnon toimintaympäristössä, kykyä toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen perus- ja ihmisoikeusnäkökohdat huomioiden, kokemusta tehtäväalaan liittyvästä kansainvälisestä yhteistyöstä sekä hyviä henkilöstöjohtamistaitoja. Tehtävässä tarvitaan lisäksi vuorovaikutus-, yhteistyö- ja neuvottelutaitoja, kokemusta laaja-alaisesta sidosryhmäyhteistyöstä sekä hyvää englannin kielen taitoa.”

Laissa määritetään, että Keskusrikospoliisin päällikön virkaan on yhtenä kelpoisuusvaatimuksena perehtyneisyys poliisitoimeen.

Laki poliisin hallinnosta (14.2.1992/110) määrittää lain 12 §:ssä Keskusrikospoliisin päällikön viran kelpoisuusvaatimukset, jotka ovat ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus sekä perehtyneisyys poliisitoimeen. Keskusrikospoliisin päällikön nimittää valtioneuvosto.

Laissa määritettyjen kelpoisuusehtojen ohi ei voida asettaa virkaan omia kelpoisuusehtoja, eikä jättää laissa mainittuja kelpoisuusvaatimuksia pois. Mikäli Valtioneuvosto nimittäisi poliisipäällikön virkaan henkilön, jolla ei ole perehtyneisyyttä poliisitoimeen, nimitys olisi virkamies- ja poliisin hallinnosta annettuja lakeja vastaan.

Mitkä ovat kelpoisuusvaatimukset ministerin tehtävään?

Sen sijaan; onko kansanedustaja, datanomi Jussi Saramon (vas) suunniteltu nosto ministeriksi sijaistamaan opetusministeri Li Anderssonia vanhempainloman aikana, poliittinen virkanimitys? Ei ole, koska Suomen perustuslain 60 §:n mukaan, ”ministerien on oltava rehellisiksi ja taitaviksi tunnettuja Suomen kansalaisia.” Puolueet voivat nostaa joukkonsa taitavimmat vaativimpiin tehtäviin. Poliittisella kentällä Saramon kelpoisuutena on puolueensa 1. varapuheenjohtajuus.

Mielestäni puolueiden tulisi edellyttää ministerin tehtäviin määrättäviltä vähintäänkin korkeakoulututkintoa, koska ministerit johtavat ministeriönsä virkamiehiä, ja heidän alaisillaan on koulutustasovaatimus. Valtioneuvoston yleisistunnossa esittelijänä toimivalta virkamieheltäkin vaaditaan vähintään korkeakoulututkinto. Koulutustaso antaa ennusteen siitä, onko valittavalla henkilöllä kyky omaksua ja käsitellä suuria tietomääräkokonaisuuksia (=taitavuus). Valtioneuvostossa käsiteltävät tietomäärät kun ovat valtavan suuret.

Täytyy vaan toivottaa onnea ja sitkeyttä Saramolle. Jospa hän suorittaisi viimeistään ministerinä hyvin alkaneen lukionsa iltakoulussa loppuun. Se toimisi hyvänä esimerkkinä monelle toisen asteen koulutuksessa pinnistelevälle nuorelle.

Kategoriat YleinenAvainsanat , , , , , ,
%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close