Onko ”jonkun paras” viraston paras?

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) pääjohtaja pidätettiin virantoimituksesta virkarikosepäilyihin kohdistuvien tutkimusten ajaksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain (1197/19.12.2003) 9 luvun 43 §:n perusteella.

VTV on eduskunnan yhteydessä toimiva ylin kansallinen tarkastusviranomainen, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä valvoo puolue- ja vaalirahoitusta. Tarkastustyöllä virasto varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi.

Eduskunnan työjärjestyksessä kansliatoimikunnalle määrätty virkamiesjohdon valvonta on pahasti pettänyt, koska vasta tutkiva lehdistöjournalismi sai aikaan tilanteeseen puuttumisen. En ota kantaa tässä virkarikos- ja virkamiesaseman väärinkäytösepäilyihin, vaan henkilöstörekrytointiin ja kelpoisuuteen valtion hallinnossa.

Valtionhallinnon tehtäviin valittaessa kelpoisuusehtojen tulee täyttyä

Nykyinen VTV:n pääjohtaja valittiin vuoden 2006 alusta lainsäädäntöasiantuntijaksi Valtiovarainministeriöön lukuisten juristikoulutuksen ja -kokemuksen omaavien henkilöiden ohitse. Yli-Viikarilla ei ollut tutkintoa oikeustieteistä, eikä työkokemusta lainsäädäntöön liittyvistä asiantuntijatehtävistä. Tätä seurasi vailla vertaa oleva urapolulla eteneminen VTV:n pääjohtajaksi.

Olen virkaurallani osallistunut henkilöiden valintaan valtion virastossa avoinna oleviin tehtäviin. Nostan esille yhden valinnan. Meillä oli ongelma, että eräässä vaativassa työnjohtotasoissa tehtävässä ei ollut pysyvyyttä.

Rekry-team kävi läpi yli sata hakemusta. Haastatteluun ehdolle otettavien joukkoon ei sopinut sellaisia hakijoita, joilla tehtävän edellyttämä koulutus ja työkokemus eivät täyttyneet. Haastattelut lisäksi videoitiin, joihin palasimme ehdokasjärjestystä miettiessämme.

Haastattelussanne viimeinen kysymys oli: ”Kerro miksi juuri Sinut pitää valita tähän tehtävään”. Kuulimme perusteluja ja myös visoita, kuinka hakija etenisi tehtävässään. Eräs haastatelluista vastasi: ”Minä olen paras tähän tehtävään, ja haluan tämän tehtävän”. Sitten hän kertoi, mitä kaikkea hän tekisi haettavana olevassa tehtävässä”. Haastatelu nousi esittelylistallamme kolmen kyvykkäimmäksi arvioidun joukossa ensimmäiseksi. Esittelyssä virastomme päällikkö, lennoston komentaja, valitsi ”parhaimmaksi” arvioimamme.

Ehdottamamme myös osoittautui parhaaksi. Hän palveli edelleenkin tehtävässään, kun myöhemmin siirryin vanhuuseläkkeelle. Emme olleet hakeneet henkilöä jaoksen- tai teknisen päällikön kaltaiseen tehtävään, vaan vaativaan työnjohtotasoiseen tehtävään, johon valittu paneutui huolella.

Valtion hallinnossa voidaan ottaa ehdolle vain kelpoisuusehdot täyttävät hakijat

Valtion hallinnossa voidaan ottaa ehdolle vain kelpoisuusehdot täyttävät hakijat. Kelpoisuuehdoista säädetään ihan lailla sekä asetuksella. VTV:n pääjohtajan valitsee eduskunta. Kysyttäväksi jää, että valitsiko eduskunta pääjohtajaksi jonkun tekemästä esityksestä soveltuvuudeltaan sekä käytännössä osoitetun johtamistaidon ja -kokemuksen perusteella parhaan? Nuohan määritellään Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain (676/2000) 10§:ssä. Tytti Yli-Viikarilla kun ei ollut kelpoisuutta ensimmäiseen, eikä viimeiseenkään tehtävään.

Mainitsen vielä, että viraston johdon itsensä asettama ranskan kielen taitovaatimus, se ei saa olla ohittamassa lain tai työjärjestyksen asettamia muita kelpoisuusvaatimuksia. Kielitaidon voidaan katsoa olevan eduksi oleva kriteeri, ei siis niin, että sillä korvataan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Mikäli tehtävässä on erityinen kielitaitovaatimus, sen käyttämisen tarve tulee löytyä viraston työjärjestyksestä, sekä ao tehtävänkuvauksesta.


Linkki VTV:n virantoimittamisesta pidätetyn pääjohtajan CV tietoihin
Linkki Lakiin valtiontalouden tarkastusviraston toiminnasta,
Pääjohtajan kelpoisuusvaatimukset 10§

Kategoriat YleinenAvainsanat , , , , ,
%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close