Oikeistohallitusta pukkaa

Eduskuntavaaleissa annettiin 3 095 604 ääntä. Hallitusneuvotteluihin jatkaneiden (KOK, PS, RKP ja KD) osuus oli 49,4 %. Tämä tarkoittaa 109:n kansanedustajan enemmistöhallitusta, sillä Ahvenanmaan kansanedustaja ja RKP muodostavat keskenään eduskuntaryhmän.

Vihervasemmisto (SDP, Vihreät, Vas.) sai 67 kansanedustajaa 34 %:in ääniosuudella. Keskusta sai 11,3 % äänimäärällä 23 kansanedustajaa, ja he aikovat tehdä täysin omaa oppositiopolitiikkaa. Hjallis Harkimo säilytti paikkansa, mutta suurta meteliä pitänyt VKK hajosi omaan mahdottomuuteensa.

Tappion kärsineet puolueet menettävät yli 3,5 milj euroa vuosittaista puoluetukea. Kussakin puolueessa on ilmoitettu puoluetoimintoja sopeuttamisesta ja leikkauksista. Rahoitusvajetta ei tietenkään ratkaista velanottamisella, vaikka niin vaaditaan julkisen talouden osalta toimittavaksi.

Tilastokeskuksen sivuilta (stat.fi) selvää, että koko maan tasolla Kokoomus lisäsi käydyissä eduskuntavaaleissa suhteellisesti eniten kannatustaan alueilla, joilla RKP:n ja Vihreiden kannatus oli vahvaa. SDP:n kannatus lisääntyi eniten Vihreiden (+5,0 %) ja sekä Vasemmistoliiton (+3,8 %) vahvoilla kannatusalueilla. Perussuomalaisten kannatukseen suurin lisäys tuli puolestaan Keskustan (+5,5 %) vahvoilta kannatusalueilta.

Kun kannatusta tarkastelee tulotason perusteella, Kokoomuksen kannatus oli suurinta korkean tulotason ja matalan työttömyyden alueilla. SDP sai suurimman kannatuksen keskimääräisen tulotason alueilta sekä sieltä, missä oli suurta työttömyyttä. Perussuomalaiset saivat suurimman kannatuksen keskimääräisen tulotason alueilta, sekä kannatus painottui keskimääräisen ja suuren työttömyyden alueille. Keskusta, Vihreät ja Vasemmistoliitto menettivät melko tasaisesti kannatustaan kaikilla työllisyysasteen mukaan rajatuilla alueilla.

Mielenkiintoista on huomata, että niin Kokoomuksen kuin Vihreiden ja Vasemmistoliiton kannatus painottui selvimmin kaupunkeihin, kun taas Perussuomalaisten asutuskeskuksiin ja haja-asutusalueille.

YLE uutisten taloustutkimus julkaisi 4.5. uusimman tutkimuksen, jossa verrattiin puolueiden kannatusta ennen vaaleja tilanteeseen. Oikeistohallituksen kannatus on kasvanut 2,8 %, ja edellisen hallituksen jäännöksen kannatus on laskenut 2,0 %.

Sari Essayah´ista (Kd) tulee maakunnassamme pitkään odotettu ministeri. Maa- ja metsätilatalouksille tullaan palauttamaan niille kuuluva arvostus ja merkitys osana suomalaista hyvinvointia ja huoltovarmuutta.

Suomen julkinen talous on linjasaneerauksen tarpeessa. Se tarkoittaa työllisyyttä nostavien toimenpiteiden lisäämistä myös yhdessä oppositioon jäävien kanssa. Sosiaaliturvajärjestelmää on kehitettävä niin, että työn vastaanottaminen on joka tilanteessa kannattavaa. Muuten ei kukaan pelasta hyvinvointivaltion palveluja, oli sitten vallassa minkälainen hallitus tahansa.
Artikkelikuva:
Kunkin puolueen kohdalle on merkitty kansanedustajien määrä eduskuntavaalien 2023 jälkeen (+/ – kertoo vaalivoitosta tai -tappiosta.)

Hallituksen erilaisia koalitio-mahdollisuuksia mietittäessä, on hyvä huomata, että vihreiden (-7) ja vasemmiston (-5) kokema tappio (-12) on suurempi kuin hallitusneuvotteluissa olevan RKP:n ja Ahvenanmaan kansanedustajan muodostaman eduskuntaryhmän (9+1) kansanedustajien määrä.

Kokoomuksen (+10) ja perussuomalaisten (+7) vaalivoittoon lisättynä KD säilyttämä asema (5) viidellä kansanedustajalla, se vastaa melkein keskustan (23) kansanedustajien määrää.

Suluissa olevien lukujen selitys: ”Sinisen ympyrän sisällä lukema on hallitusneuvotteluissa olevien puolueiden kansanedustajien määrä, suluissa oleva lukema tarkoittaa kansanedustajien määrää, jos RKP jättäytyisi pois.
Vastaava määrä kansanedustajia lisääntyy silloin vihervasemmiston kansanedustajien 67 yhteismäärään, jolloin suluissa on esitetty SDP+Vas+Vihr+(RKP) kansanedustajien määrä.”

RKP:n mukanaolosta tai poisjäämisestä huolimatta, hallitusmuodostaja Petteri Orpolle jäisi tässä tilanteessa enemmistöhallitus muodostettavaksi, koska keskusta on irtisanoutunut oppositioon jäävästä vihervasemmistosta, ja ilmoittanut jäävänsä pois hallituksesta kuunnellen ja noudattaen kansantahtoa vaalitappion johdosta.

Liitän oheen Iisalmen Sanomissa 19.5.2023 julkaistun kansanedustaja Markku Siposen (keskusta) mielipidekirjoituksesta otteen:
” Nyt hallitusneuvotteluissa istuvat puolueet ovat kritisoineet kovin sanoin keskustaa maatalouspolitiikan epäonnistumisesta. Kokoomus, perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit tekivät viime vuoden lopulla myös välikysymyksen maatalouden tilanteesta.

Nyt on näiden puolueiden aika lunastaa lupauksensa. Keskustalaisena kansanedustajana olen valmis tukemaan ehdotuksia, jotka parantavat suomalaisen maatalouden toimintaedellytyksiä. Mielenkiintoista on nähdä, löytyykö tulevalla hallituksella ja sen edustajilla tahtoa tähän.

Ylä-Savosta on vahva edustus hallitusneuvotteluissa ja erityisesti maatalouspöydässä. Siitä sen ei tulisi ainakaan jäädä kiinni, mikäli siellä olevat edustajat pitävät kiinni linjastaan. Nyt on näytön paikka.

Linkki kansanedustaja Markku Siposen juttuun ”Näytön paikka maatalouspöydässä – Löytyykö tulevalla hallituksella ja sen edustajilla tahtoa.”
Kategoriat YleinenAvainsanat , , ,
%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close